• +1 456 6717
  • info@pesaranhomeservice.com

مبل ها از اهمیت ویژه ای در منزل یا محل کار شما به شمار می آید در نتیجه تمیز بودن و نگهداری آن بسیار مهم می باشد.

مبل ها به مروز زمان کثیف می شود و تمیز نگداشتن آنها دغدغه ی اکثر خانمها می باشد.

یکی از مسائل مهم این است که موادغذایی در داخل درز ها و گوشه های مبل ها قرار می گیرند بنابراین جارو کشیدن روی مبل ها و داخل درزهای آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

بعضی از مبل ها دارای راهنمای شستشو می باشد و می توانید با استفاده از پاک کننده ها و آب با توجه به لیبل راهنمای آن مبلمان خود را بشوئید.

;